Do poradny mě přivedly, kromě několika dalších problémů, také bolesti hlavy. Při mé poslední návštěvě v poradně mně paní Langové nabídla kvantovou regresní terapii.

Nejdříve jsem váhala, byla jsem vůči této metodě dost skeptická, ale nakonec jsem souhlasila. V průběhu terapeutického sezení začaly tlaky v týlní oblasti hlavy opravdu postupně ustupovat a na konci jsem zaznamenala znatelnou úlevu. Kromě okamžité úlevy, mělo pro mě toto sezení ještě další pozitivní efekt a to ten, že jsem si uvědomila, že psychika hraje v mých potížích větší roli, než jsem byla ochotná si připustit.

Můj velký dík patří paní Langové nejen za její profesní zdatnost, ale zejména za její vstřícnost, ochotu a pozitivní přístup.

Paní Jana