Týká se všech, je to běžná součást našich životů, ale vynechám-li vtipkování na toto téma v kruhu přátel, tak se o něm moc rádi nebavíme. A když už na to řeč dojde, tak to pro nikoho není zrovna příjemné. Málo kdo si ale uvědomuje, že se jedná o jeden z hlavních indikátorů našeho zdraví. Ano, řeč je o naší stolici a způsobu vyprazdňování.

Stolice má vypovídající hodnotu o našem zdraví skrze svou konzistenci, tvar, zápach, barvu, nebo pravidelnost jejího vylučování. Všechny tyto ukazatele mohou sloužit jako indikátor, že v našem organismu není něco v pořádku. Jednotlivými typy stolice, definovaných podle výše uvedených ukazatelů, se zabýval Ken Heaton. Ten definoval následujících 7 typů stolice.

  • Typ 1: Oddělené bobky (jako králičí), nedrží v celku, bývají lesklé a tmavěji zabarvené

  • Typ 2: Tvar objemné klobásy s rýhami na povrchu a drží pohromadě

  • Typ 3: Tvar klobásy s plochými rýhami na povrchu

  • Typ 4: Tvar klobásy nebo hadovitý, hladký a měkký

  • Typ 5: Měkké shluky s jasně oddělenými okraji, snadno se stlačují

  • Typ 6: Nadýchané kousky s otrhanými okraji, kašovitá stolice

  • Typ 7: Tekutá stolice bez pevných kousků

První dva typy vypovídají o tendenci k zácpě. V případě, že jejich vylučování nezpůsobuje bolest, může problém vyřešit zvýšené množství tekutin a vlákniny. V případě, že je zácpa trvalého charakteru, může dojit k vytvoření tzv. střevních divertiklů, do kterých se stolice při špatném způsobu vyprazdňování natlačuje. To má často za následek i vznik karcinomu tlustého střeva. Bohužel v četnosti této diagnozy držíme celosvětové prvenství.

Typy 3 a 4 jsou považovány za zdravou stolici, typ 5 spadá ještě do normálu, kdežto typ 6 již naznačuje tendenci k průjmu a typ 7 je jako průjem definován.

Průjem může mít též spoustu příčiny, rozhodně není radno jej podceňovat. Jeho příčiny mohou být parazitárního, zánětlivého či alergického charakteru. Rozhodně je vždy potřeba příčinu včas odhalit a odstranit.

Poznali jste se v některém z výše uvedených typů? Neodkládejte nalezení jejich příčin a následného řešení - prevence je vždy snadnější, než řešení závažného problému, který velice často vznikne pouhým přehlédnutím či ignorací varovných signálů.

V neposlední řadě je potřeba se zmínit o tom, že způsob, jak se stolice zbavujeme je sice celkem pohodlný, ale bohužel ne zdravý. Při klasickém sezení na záchodové míse dochází k nepřirozené a pro vylučování nevhodné poloze konečníku a roste tak pravděpodobnost vytvoření již zmíněných divertiklů. Správný způsob vylučování je jedině ve dřepu, takže turecké záchody jsou pro nás sice úsměvné ale pro zdraví našich střev ideální. Dobré je si uvědomit, že ani děti bychom neměli nutit vykonávat potřebu na nočníku nebo záchodové míse, ale naopak je podpořit v tom, aby neopouštěli svou přirozenou tendenci vylučovat na bobku - ony moc dobře vědí, proč to dělají a my bychom se od nich měli naopak učit.