Pán 56 let trpící několik měsíců trvajícím syndromem vyhoření. Vstupní analýzy byly zaměřeny na zjištění fyzických, ale psychických příčin. Z fyzického hlediska bylo zjištěno silné zakovení. Z pohledu psychiky jsem s pánem strávila 2 hodiny u rozhovoru, v rámci kterého došlo z jeho strany k přehodnocení stávajících hodnot, uvědomění si hodnoty vlastní a nastavení nových životních priorit. V rámci terapie byl tento rozhovor klíčový, jelikož u pána došlo k výraznému uvědomění si dané situace. Nastavená podpora organismu a následná detoxikace pak celý transformační proces dovršila a po 4 měsících se pán cítil ve výborné formě s novým elánem do života.