Týká se všech, je to běžná součást našich životů, ale vynechám-li vtipkování na toto téma v kruhu přátel, tak se o něm moc rádi nebavíme. A když už na to řeč dojde, tak to pro nikoho není zrovna příjemné. Málo kdo si ale uvědomuje, že se jedná o jeden z hlavních indikátorů našeho zdraví. Ano, řeč je o naší stolici a způsobu vyprazdňování.

Stolice má vypovídající hodnotu o našem zdraví skrze svou konzistenci, tvar, zápach, barvu, nebo pravidelnost jejího vylučování. Všechny tyto ukazatele mohou sloužit jako indikátor, že v našem organismu není něco v pořádku. Jednotlivými typy stolice, definovaných podle výše uvedených ukazatelů, se zabýval Ken Heaton. Ten definoval následujících 7 typů stolice.

Paní 55 let řešila urputné bolesti v oblasti žaludku. Lékaři měli podezření na žaludeční vředy, které chtěli řešit operativně. Po absolvování vstupního měření byla zjištěna podoba konkrétní zátěže v oblasti žaludku v podobě Heligobactera Pylori. Paní absolvovala terapii přes plasmový generátor v kombinaci se suplementaci zaměřeno na srovnání vnitřního prostředí, díky kterému se zabránilo dalšímu namnožení výše uvedené bakterie. Zároveň bylo nezbytné odhalit psychosomatické příčiny toho, co nebo kdo ji v žaludku leží, co nebo koho nemůže strávit. Z toho důvodu paní absolvovala 90min trvající kvantovou regresní terapii, v rámci které došlo k citelné úlevě právě v oblasti žaludku. Tento stav trvá do teď.

Do poradny přišla paní, která již 2 měsíce řeší nepříjemné bolesti v levém boku. Po naměření byla v oblasti slinivky zjištěna přítomnost motolice, která takovéto projevy může mít. Přestože fyzická příčina byla s největší pravděpodobností odhalena, cítila jsem, že u klientky mohu jít i hlouběji. Na otázku, co jiného by mohla vnímat jako příčinu této bolesti, mi bylo sděleno, že má pocit, jako by se jí tam kumulovaly nejrůznější strachy. Na základě této odpovědi jsme udělali kvantovou regresní terapii, při které si paní strachy zpracovala. Výsledkem byl okamžitý ústup bolesti. Naměřenou motolici jsme pro jistotu ještě přeplasmovaly. I několik dní od návštěvy poradny je paní bez bolestí.

 

A jaký byl návrh řešení od lékařů? Rozřízneme to, podíváme se a uvidíme ... 

 

Naštěstí každý z nás má možnost si zvolit, jak se svým tělem budeme zacházet :-)

Chlapeček 6 let dlouhodobě trpěl na dýchací problémy, dráždivý kašel a permanentní rýmu. Infekce horních cest dýchacích se opakovaly několikrát do roka od nástupu do mateřské školy. Po detekci konkrétních příčin v podobě toxických látek a parazitů (toxoplasma gondii, toxocara canis) nejen v oblasti dýchacího ústrojí byla doporučena plasma a zároveň byl sestaven detoxikační protokol zaměřený na podporu plic. Problémy ustaly po cca 2 měsících, kdy proběhlo i druhé a poslední kolo plasmování. V současné době je chlapeček bez výrazných problémů, což přineslo vyšší kvalitu do života nejen jemu, ale i jeho rodičům.

Pán 56 let trpící několik měsíců trvajícím syndromem vyhoření. Vstupní analýzy byly zaměřeny na zjištění fyzických, ale psychických příčin. Z fyzického hlediska bylo zjištěno silné zakovení. Z pohledu psychiky jsem s pánem strávila 2 hodiny u rozhovoru, v rámci kterého došlo z jeho strany k přehodnocení stávajících hodnot, uvědomění si hodnoty vlastní a nastavení nových životních priorit. V rámci terapie byl tento rozhovor klíčový, jelikož u pána došlo k výraznému uvědomění si dané situace. Nastavená podpora organismu a následná detoxikace pak celý transformační proces dovršila a po 4 měsících se pán cítil ve výborné formě s novým elánem do života.